HEROS

REFERENCE - gradnja

Villa Juliet

Lokacija: Mavarštica, Čiovo
Zemljište: 513m2
Objekt: 300m2
Usluga: Gradnja „Ključ u ruke“
Projektant: Heros d.o.o.
Glavni izvođač: Heros d.o.o.
Gradnja: prosinac 2018. – srpanj 2020.