HEROS

REFERENCE - gradnja

Villa Anna

Lokacija: Slatine, Čiovo
Zemljište: 820m2
Objekt: 1,170m2, 11 apartmana
Usluga: Vođenje projekta gradnje
Projektant: Heros d.o.o.
Glavni izvođač: Visoko potkrovlje d.o.o.
Gradnja: prosinac 2019 –