ARHITEKTURA

ARHITEKTONSKI URED

Za projekte stambene, turističke, poslovne i javne namjene
pružamo sljedeće usluge:

Analiza projektnih mogućnosti
Masterplan i koncept dizajn
Idejni projekti
Glavni projekti
Izvedbeni projekti
Ishođenje lokacijskih i građevinskih dozvola
Zelena gradnja

Naš arhitektonski tim pruža usluge projektiranja već više od 10 godina, a godišnje ishodi 10-20 građevinskih dozvola.

Kreativnost
Funkcionalnost
Individualnost

Reference

Najnovije