PROJECT MANAGEMENT

PLANIRANJE, RAZVOJ, DOZVOLE, GRADNJA

Herosov tim pruža sveobuhvatnu i individualiziranu uslugu u sljedećim fazama razvoja i realizacije projekta:

Pri odluci o kupovini ili u ranim fazama razvoja projekta (prije razrade master plana) Heros investitorima pruža podršku stručne i opsežne analize prostorno planske dokumentacije i dubinske analize projekta čime omogućava stvaranje jasne slike što je moguće ostvariti prije angažmana značajnih financijskih sredstava. Uz to Heros svojim znanjem i iskustvom klijentima pruža jasnu spoznaju kako ostvariti projektne ciljeve i kroz izmjene prostorno planske dokumentacije (PPU / UPU / DPU).

Kroz zajednički rad Herosovog tima i vanjskih suradnika pružamo sveobuhvatnu uslugu kojom omogućavamo optimizaciju master plana projekta.

U projektima za koje je potrebna izmjena prostorno planske dokumentacije Heros preuzima ulogu konzultanta i predstavnika investitora u odnosu na javni sektor te upravlja ovim odnosom kao i procesom. Heros, zahvaljujući višegodišnjem iskustvu, jasno rauzumije način djelovanja, metodologiju i ciljeve lokalnih samouprava čime omogućava uspješno ostvarenje potrebnih izmjena u skladu s vremenskim planom projekta. 

Za projekte koji imaju utvrđen master plan koji je u skladu s prostorno planskom dokumentacijom, Heros pruža uslugu upravljanja i koordinacije svih dionika u procesu ishođenja dozvola za gradnju. Upravljanje procesom koji pretvara master plan u idejni ili glavni projekt, a istovremeno osiguranje usklađenosti sa svim važećim zakonima i pravilnicima je kompleksan proces koji zahtijeva multidisciplinarni pristup i kontinuiranu suradnju i komunikaciju s nadležnim javnim tijelima. Administrativna procedura ishođenja dozvola uključuje niz javnih tijela koja često dovode do komplikacija u projektu ili produljenja planiranog vremena potrebnog za ishođenje dozvola. Heros je uspješno upravljao ovim procesom za raznovrsne projekte te stekao iskustveno znanje kako predvidjeti i zaobići moguće prepreke.

Za velike projekte Heros pruža podršku, koordinaciju i upravljanje postupcima kojima se ostvaruje status strateškog projekta Republike Hrvatske te može investitorima pružiti kompetentne informacije o prednostima i nedostacima postizanja tog statusa za predmetni projekt.

Po uspješno ishođenim građevinskim dozvolama temeljem kojih gradnja može otpočeti, Heros može pripremiti i voditi postupak nabave. Zahvaljujući iskustvu i poznavanju lokalnog i nacionalnog građevinskog sektora Heros vodi postupke nabave na način koji osigurava odabir optimalnog izvođača radova.  Osnova uspješno okončane faze gradnje je stvaranje ozračja vrhunske suradnje temeljene na kvalittnos ugovoru o radovima sa svim izvođačima i dionicima. Heros rati i uključen je u sve segmente rada izvođača čime uspješno upravlja ostvarenjem vremenskog plana te kontinuirano i pravovremeno izvještava investitora o svakoj fazi gradnje.  

PLANIRANJE
RAZVOJ
DOZVOLE
GRADNJA

Reference

Najnovije

Four Seasons Hvar

Green field tourism development on island Hvar envisioned as 5* tourism resort composed of a hotel, residences and villas with additional services and facilities. Heros is assigned to provide Planning & Development Management and Permitting Management for the full scope of the project.

Racetinovac Bay

Green field tourism development in the vicinity of Trogir structured as resort with hotels, residences, villas and marina. Heros is assigned to provide Planning & Development Management and Permitting Management for the full scope of the project.