Vila K1

NAZIV: VILA K1
LOKACIJA: LOKVA ROGOZNICA, OMIŠ
GODINA: 2014.
VELIČINA: 319 m²
STATUS: IZGRAĐENO
NAMJENA: KUĆA ZA ODMOR

Vila K1 se nalazi u Lokvi Rogoznici, na atraktivnoj lokaciji koja je bitno određena strmom konfiguracijom terena. U skladu s denivelacijom terena koja iznosi više od 8 m, građevina ima 3 etaže. Etaža suterena je rezervirana za garažu, saunu, fitnes, gospodarstvo i pristup građevini. Na prizemlju je dnevni prostor s velikom terasom i bazenom dok su na 1. katu spavaće sobe s kupaonicama. Visinske razlike su korištene kao platforme za smještaj vanjskih sadržaja (terase, ljetna kuhinja, bazen). Horizontalni okvir naglašava geometrijsku formu moderne kuće koja je u kontrastu sa svojom okolinom.