Uređenje terena C

NAZIV: UREĐENJE TERENA C
LOKACIJA: GOSPE NA HLADI, KAŠTEL SUĆURAC
GODINA: 2015.
VELIČINA: 779 m²
STATUS: PROJEKT
NAMJENA: UREĐENJE TERENA

Prostor ima definiranu strukturu i ne treba veliku promjenu. Zadržavanjem postojećeg zelenila te popločavanje svih površina dobiva se suvremeni izgled koji povezuje prostor u cjelinu. Glavni trg ispred crkve se proširuje, ogradni zidovi se izvode kao spoj kamena i betona te se unutar njih izvodi ambijentalna rasvjeta. Na sjevernom dijelu obuhvata predviđa se čelična nadstrešnica prekrivena drvenim gredicama koja ima formu pergole, dok se na južnoj strani zadržava travnata površina na kojoj se nepravilno postavljaju kamene ploče nejednakih dimenzija. Urbana oprema obuhvaća izradu fiksnih i mobilnih klupa istog tipa, kanta za otpatke, rasvjetnih tijela te vanjskog mobilnog oltara.