Mobilna kuća M

NAZIV: MOBILNA KUĆA M
GODINA: 2013.
VELIČINA: 18 m²
STATUS: PROJEKT
NAMJENA: KUĆA ZA ODMOR

Koncept male mobilne kuće za odmor, koja je svojim dimenzijama prilagođena za postavljanje na bilo koju parcelu. Ideja projekta je da se kuća može modularno slagati i tako ostvariti različite režime korištenja, odnosno samim korisnicima omogućiti transformiranje vanjskih ambijenata. Okvir se izvodi monolitno u betonu poput cijevi, dok se ostali segmenti montiraju na osnovu. Terasa se zasebno montira i ima pokretne metalne prečke koje služe kao zaštita od sunca. Prvenstveno je zamišljena kao funkcionalan mali objekt za boravak u prirodi, a osigurava prenoćište sa sanitarnim čvorom i blok kuhinjom.