Interpretativni centar D

NAZIV: INTERPRETATIVNI CENTAR D
LOKACIJA: DRAČEVICA, OTOK BRAČ
GODINA: 2015.
VELIČINA: 327 m²
STATUS: U IZGRADNJI
NAMJENA: JAVNA I DRUŠTVENA

Projektnim zadatkom se predviđa kompletna rekonstrukcija građevine u postojećim gabaritima. Zbog jasno definirane kamene vanjske ovojnice na kojoj se mijenjaju samo otvori i krov, projektiran je funkcionalan unutarnji prostor centra s cjelokupnom ponudom aktivnosti i sadržaja koji se odvijaju na širem prostoru Općine Nerežišća. Centar se planira kao multifunkcionalna dvorana koja osim informativno prezentacijske svrhe može služiti i kao prostor za izložbe, manja događanja te kao prostor za održavanje edukativnih programa i radionica. Na prvom katu zgrade uredila bi se dva ureda, a u potkrovlju dvorana za sastanke.