Groblje P

NAZIV: GROBLJE P
LOKACIJA: PRAŽNICA, OTOK BRAČ
GODINA: 2016.
VELIČINA: 2330 m²
STATUS: PROJEKT
NAMJENA: GROBLJE S MRTVAČNICOM