Društveni centar P

NAZIV: DRUŠTVENI CENTAR P
LOKACIJA: PUČIŠĆA, BRAČ
GODINA: 2015.
VELIČINA: 2392 m²
STATUS: PROJEKT
NAMJENA: DRUŠTVENI CENTAR

Koncept proizlazi iz zadanih cjelina koje međusobnim povezivanjem stvaraju javni vanjski prostor kao svojevrstan “gradski trg” mjesta. Ideja projekta je tradicionalna dalmatinska kala interpretirana na moderan način. Osim javnih površina, dodaju se zelene površine na parteru, krovovima i terasama stvarajući dojam privatnih dvorišta na različitim razinama. Tako se “razbija” veličina i kompaktnost društvenog centra koji se svojom novom strukturom uklapa u postojeći ambijent izgradnje naselja Pučišća. Društveni sadržaji su funkcionalno razdvojeni u šest cjelina: vatrogasni dom, višenamjenska dvorana, gradska uprava, restoran/caffe bar, dom zdravlja i knjižnica.